XXI. Международна ранноесенна школа по семиотика “Подходи в семиотичните изследвания"

XXI. Международна ранноесенна школа по семиотика “Подходи в семиотичните изследвания
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Кристиан Кръстинов Банков проф. д-р
Статус:
реализиран

Школите по семиотика са традиционно академично събитие на Нов български университет, датиращи почти от неговото създаване. Двадесет и първото издание на школата (5 - 11 септември 2016 г.) беше посветено на семиотичните подходи за научни изследвания с участието на изтъкнати гост лектори от 5 страни, между които Великобритания, Франция, Дания, Кипър и Гърция. На школата беше отделена специална част на семиотичните трудове на професор Богданов, който ни напусна месец преди школата. Събитието събра в Созопол над 50 участника, с представители включително от Алжир и САЩ. Традиционно бе организиран докторски маратон, на който бяха представени и коментирани изследователските проекти на 5 от участващите 9 докторанта.


Екип:

  • проф. д-р Кристиан Банков - преподавател
  • ас. Георги Цонев - преподавател
  • гл. ас. д-р Рени Янкова - преподавател
  • гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов - преподавател