Участие в 6-ти световен конгрес по междуличностно приемане и отхвърляне, Мадрид, Испания, 07-10 юни, 2016 (6th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Madrid, Spain 7-10 June,2016)

Участие в 6-ти световен конгрес по междуличностно приемане и отхвърляне, Мадрид, Испания, 07-10 юни, 2016 (6th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Madrid, Spain 7-10 June,2016)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Надя Христова Колчева гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Целта на настоящия проект бе участие в VI световен конгрес по междуличностно приемане и отхвърляне, Мадрид, Испания, 07-10 юни, 2016.
Конгресът е престижен международен форум. Това е единственото научно събитие, на което се представят най-новите изследвания в областта на междуличностно приемане и отхвърляне. Проведеният конгрес бе значим форум, в който участваха изявени учени и изследователи, работещи по тази проблематика, от всички континенти.
За представяне на конгреса бяха одобрени шест устни доклада. Три от докладите са в съавторство на гл. ас. д-р Надя Колчева и гл. ас. д-р Любомир Джалев, един доклад на гл. ас. д-р Надя Колчева и два доклада на студенти от БП „Психология“, които са работили под ръководството на гл. ас. д-р Надя Колчева.
Докладите, които бяха изнесени, са:
• Scale Structure and Reliability of Bulgarian Version of Early Childhood Acceptance-Rejection Questionnaire (ECPARQ), автори гл. ас. д-р Надя Колчева, гл. ас. д-р Любомир Джалев
• Bulgarian Version of Adult Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ/C Adult). Scale Structure and Reliability, автори гл. ас. д-р Надя Колчева, гл. ас. д-р Любомир Джалев
• Scale structure and reliability of Child Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ/C Child). Bulgarian Version, автори гл. ас. д-р Надя Колчева, гл. ас. д-р Любомир Джалев
• Perceived Rejection in Childhood and Risks of Depression and Anxiety in Adulthood, автор гл. ас. д-р Надя Колчева
• Student’s Conduct and the Perceived Teacher’s Acceptance-Rejection and Control, автори Любомира Илиева, гл. ас. д-р Надя Колчева
• Translation and Adaptation of Intimate Partner Attachment Questionnaire (IPAQ) in Bulgaria, автори Мария Ервантян, гл. ас. д-р Надя Колчева


Постигнати резултати


Конгреса предостави възможност:
• да представят изследователските постижения на Нов български университет на световен научен форум
• за първи път да представят пред международната изследователска общност данни по изследваната проблематика за България (За България само д-р Надя Колчева има сключен договор с Центъра за изследване на междуличностно приемане-отхвърляне към университетът в Кънектикът, САЩ, за права за използване и прилагане на инструментите, разработени в рамките на теорията за междуличностно приемане-отхвърляне.),
• да планират крос-културни изследвания с изследователи от други страни
• да обменят опит
• да създадат научни контакти
• за бъдещи съвместни проекти


Екип:

  • гл. ас. д-р Надя Колчева - преподавател
  • гл. ас. д-р Любомир Джалев - преподавател