Участие в 38 Световна конференция по когнитивна наука – COGSCI2016 The 38th Annual Meeting of the Cognitive Science Society

Участие в 38 Световна конференция по когнитивна наука – COGSCI2016 The 38th Annual Meeting of the Cognitive Science Society
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Евгения Димитрова Христова гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

С подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие, двама представители на Изследователски център по когнитивна наука, НБУ - гл. ас. д-р Евгения Христова и доц. д-р Морис Гринберг - взеха участие в 38-та Световна конференция по Когнитивна наука, която се проведе от 10 до 13 август 2016 г. във Филаделфия, САЩ. Тази конференцията е най-престижният международен форум в областта, на който се представят и дискутират най-новите изследвания в интердисциплинарната общност, занимаваща се с изследвания по когнитивна наука.

Бяха представени две изследователски разработки, които бяха приети за представяне на конференцията и публикуване:
- Hristova, E., & Grinberg, M. (2016). Should Moral Decisions Be Different for Human and Artificial Cognitive Agents. In: Papafragou, A., Grodner, D., Mirman, D., & Trueswell, J.C. (Eds.) Proceedings of the 38th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Austin, TX: Cognitive Science Society. ISBN 978-0-9911967-3-9
- Grinberg, M., Hristova, E., & Kadreva, V. (2016). Moral Judgments: Studying People with Helping Professions. In: Papafragou, A., Grodner, D., Mirman, D., & Trueswell, J.C. (Eds.) Proceedings of the 38th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Austin, TX: Cognitive Science Society. ISBN 978-0-9911967-3-9

Реализирането на проекта позволи да се представи изследователската дейност на Изследователски център по когнитивна наука и департамент ‘Когнитивна наука и психология’, НБУ пред световната общност на изследователите, занимаващи се с когнитивна наука. Участието в конференцията даде възможност и запознаване със съвременните тенденции в областта, което ще позволи поддържането на високо ниво на изследванията и преподаването в департамент ‘Когнитивна наука и психология’ . Бяха установени и продължени контакти с оглед осъществяване на бъдещи изследователски проекти.


Постигнати резултати


1. Публикация на пълния текст на докладите;
2. Семинар в НБУ;
3. Включване на новостите в областта в изследователската и преподавателската дейност;
4. Установяване на контакти с цел бъдещи сътрудничества и проекти;


Екип:

  • гл. ас. д-р Евгения Христова - преподавател
  • проф. д-р Морис Гринберг - преподавател