Източни Родопи – между традиции и иновации

Източни Родопи – между традиции и иновации
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Леда Николаева Гочева
Статус:
реализиран

В периода 1.08 – 10.08.2016г, сборна група от студенти от програмите Антропология и Изкуствознание и артмениджмънт в НБУ осъществиха проекта „Източни Родопи – между традиции и иновации”. В десетдневния период, студентите осъществиха наблюдения, събраха снимков материал и проведоха множество интервюта с местното население на 3 села – Еровете, Медевци и Бенковски, както и град Златоград в Източните Родопи, като се фокусираха върху 5 теми : домашна икономика, религия, запазване на местни занаяти и използване на нови технологии. Студентите придобиха както теоретични знания, така и много практически опит в провеждането на теренно изследване по антропологически метод. Крайните резултати от изследването бяха представени на семинар пред студенти и преподаватели на 3.11.2016г.


Екип:

  • Леда Гочева - студент
  • Ивайло Иванчев - студент
  • Ева-Мария Иванова - студент
  • Росена Иванова - студент
  • Гергана Динекова - студент