Подкрепа за Миндя рок фест – елемент от видимостта на НБУ като културно и образователно средище

Подкрепа за Миндя рок фест – елемент от видимостта на НБУ като културно и образователно средище
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Евгений Александров Дайнов проф. д-р
Статус:
реализиран

Провеждане на Миндя рок фест (26-27 август 2016 г.) с участие на 7 български и 3 чуждестранни рок и джаз групи.


Постигнати резултати


1. Медийно отразяване на фестивала и участието на НБУ като дарител (обявяване по време на конференцията, на винила на сцената, плакатите, дипляните и трансперантите).


Екип:

  • проф. д-р Евгений Дайнов - преподавател