Обучение по изкуства – работа с деца в риск, гр. Малко Търново

Обучение по изкуства – работа с деца в риск, гр. Малко Търново
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
реализиран

През месец юни 2016 г. стартира пилотното издание на проект „Обучение по изкуства - работа с деца в риск“, гр. Малко Търново, реализиран от департамент „Театър“ и Фондация „Вортекс“. Вече трета година Фондацията работи на доброволчески начала с Центъра за обществена подкрепа „Цветница“ – център за извънкласна работа с деца в гр. Малко Търново. В първото съвместно издание на проекта (6-12 юни 2016г.) от НБУ се включиха доц. Снежина Петрова и пет студента от различни специалности на НБУ – актьорско майсторство, фотография и психология.
Децата на Малко Търново са едно особено общество, умален модел на детското население на България, определено като „деца в риск“. Повечето деца от града прекарват извънучилищното си време в Център „Цветница“. В рамките на две години, откакто съществува центърът, децата са развили етническа толерантност, повишили са значително интереса си към образованието и са разширили кръгозора си благодарение на занимания чрез съвременни възпитателни методи, доброволчески участия, занимания в природата, кулинарни курсове, училище по археология и други. Особено въздействие върху тях имат заниманията по изкуства – рисуване, приложни изкуства, пеене, кратки театрални изяви. Много важен момент от развитието на центъра е, че постигнатите резултати с децата се пренасят към техните семейства и родители, което е трудно постижим, но необратим процес и гаранция за устойчивост на промяната в този отдалечен район. Беше проведен и обучителен модул за самите студенти. Координаторите от фондация „Вортекс“ и Мария Димиева запознаваха участниците със спецификата на региона, особеностите на работа с деца от смесен произход, предизвикателствата на образованието и интегрирането при групи в риск.
Резултатът от проекта е изключително вдъхновяващ за участниците. За някои от тях той стана причина за преосмисляне на бъдещата професионална реализация и житейски избор.


Постигнати резултати


1. Междудепартаментно сътрудничество;
2. Провеждане на студентски стаж;
3. Приобщаване на деца в отдалечени райони към съвременното изкуство и популяризиране на обучението по изкуства в НБУ;
4. Връзки с община и НПО, работещи по програмите на интеграционната политика;


Екип:

  • доц. Снежина Петрова - преподавател
  • доц. д-р Калина Христова - преподавател
  • Вероника Ханджиева - студент
  • Янита Даракова - студент
  • Елица Здравкова Бърдарева - служител