Лятна школа по визуална антропология: Река Дунав – европейският път през Добруджа: културни наследства и местни политики в България и Румъния (29.08 – 5.09.2016 г.)

Лятна школа по визуална антропология: Река Дунав – европейският път през Добруджа: културни наследства и местни политики в България и Румъния (29.08 – 5.09.2016 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Ирена Иванова Бокова доц. д-р
Статус:
реализиран

Провеждане на лятна школа с участие на преподаватели и студенти от деп. “Антропология”, “Кино, реклама и шоубизнес”, “Дизайн” и “Икономика” в партньорство с РИМ гр. Русе (август – септември 2016 г.) – теренно изследване и наблюдение в гр. Русе, Тутракан, Сислистра (България) и гр. Калъраш, Констанца и Тулча (Румъния).
Целите на проекта съчетават изследователски практики и практики по обучение в изследване:
- обучение по визуална антропология за прилагане на подходите в разнообразни сфери като кино, мода и дизайн, музейни дейности и културни наследства;
- интердисциплинарно съпоставително изследване на културни наследства и местни политики в България и Румъния по бреговете на р. Дунав;
- създаване на интердисциплинарни екипи, които да работят съвместно и да изработват визуални материали (импресия, антропологичен филм, фотографска изложба и др.).
Това е втора съвместна школа между няколко департамента, която изследва европейски градове по поречието на Дунав.
Студентите и преподавателите изследваха културни и природни ресурси по поречието на Дунав (езерата по поречието), ролята на реката в изграждане и популяризиране на образите на регионите (представени в музеи и експозиции, в разработване на туристически места и тяхното популяризиране), общото и специфичното в представите и образите на Дунав като път и като граница (места за преминаване; икономически и туристически дейности; обживяването на бреговете на реката в България и Румъния), новите моменти в представянето и възприятието на реката като европейски път (паркове покрай реката; фериботни връзки; речни круизи; риболовът като местна специфика); официалните образи на поречието в музейните експозиции и политиките по представянето на културните богатства на реката и региона. Осъществиха се срещи със специалисти, работещи в музеи – исторически и етнографски, природонаучни, специализирани (Музей на риболова в Тутракан, Природо-научен музей в гр. Русе и др.), в природни резервати, които предлагат туристически услуги, в сферата на местното развитие. Акцентите в изследването са обвързани със специфични начини на живот по поречието на реката, исторически събития на подялба на територии през 20 в. и политиките по конструиране на наследства след приемането на България и Румъния в ЕС (общото наследство от времето на Римската империя: Limes/ Границата, общ начин на усвояване на природата; архитектурата на дунавските градове с влиянието на Виена и Централна Европа и др.).


Постигнати резултати


1. Междудепартаментно сътрудничество и обучение в интердисциплинарни изследвания;
2. Развитие на сътрудничество с културни институти и музеи;


Екип:

  • доц. д-р Ирена Бокова - преподавател
  • проф. Людмил Христов - преподавател
  • доц. д-р Кристина Савова - преподавател
  • гл. ас. д-р Стефания Темелкова - преподавател