Знаци на агресията. Кроскултурално изследване в смесените етнически общности на междугруповите комуникации.

Знаци на агресията. Кроскултурално изследване в смесените етнически общности на междугруповите комуникации.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Мария Николова Попова проф. д.н.
Статус:
реализиран

Провеждане на семиотично и семисоциално изследване в смесени етнически общности в гр. Видин, Сливен и Хасково с участие на преподаватели и студенти от НБУ.


Екип:

  • проф. Мария Попова д.н. - преподавател
  • проф. Иван Касабов д.н. - преподавател
  • гл. ас. д-р Иван Начев - преподавател
  • гл. ас. д-р Вероника Азарова - преподавател
  • гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов - преподавател
  • гл. ас. Владимир Игнатов - преподавател
  • доц. д-р Елизавета Боева - преподавател
  • проф. д-р Васил Гарнизов - преподавател