Публична лекция за представяне на експериментални резултати в областта на триботермохимията на природни апатити за устойчиво ползване на природните ресурси и опазването на околната среда през международна научна общност в рамките на 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder (26-29 September 2016, Plock, Poland)

Публична лекция за представяне на експериментални резултати в областта на триботермохимията на природни апатити за устойчиво ползване на природните ресурси и опазването на околната среда през международна научна общност в рамките на 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder (26-29 September 2016, Plock, Poland)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Вилма Петкова Стоянова проф. д-р
Статус:
реализиран

От 26 до 29 септември 2016 г. в гр. Плоцк, Полша се състоя 11-та международна конференция по термичен анализ и калориметрия в памет на проф. Станислав Бретшнайдер (оригинално заглавие: 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder, 26-29 September 2016, Plock, Poland). Конференцията е организирана от Института по химия (филиала на Варшавския университет) към Варшавския технологичен университет, Факултет по гражданско строителство, механика и петрохимия и Полската асоциация по калориметрия и термичен анализ. Преобладаващата тема на конференцията са приложните аспекти на методите на термичен анализ и калориметрия в областта на химията и технологиите. В конференцията взеха участие представители на редица страни като Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Русия, Германия и др.
Единствен учен-представител от България в конференцията е преподавателят от Департамент „Природни науки“ – доц. д-р Вилма Петкова Стоянова, която представи доклад на тема: Термични изследвания на енергетично активирани фосфорити от България и Естония и тяхното приложение като почвени подобрители. Темата на презентацията е свързана с приложението на природни суровини като фосфоритите с произход от България и Естония като почвени подобрители след провеждане на суха активация. Подходът представлява метод за третиране на минерални суровини, който не генерира отпадъци и представлява алтернатива на традиционните киселинни методи. Представянето събуди дискусионни въпроси и обсъждания за използването на българските фосфорити и развитието на торовата промишленост в България.


Постигнати резултати


1. Публикация в сборник с резюмета от конференцията;
2. Възможност за сключване на договор по програма “Еразъм +” с Факултет по гражданско строителство, механика и петрохимия към Варшавския технологичен университет


Екип:

  • проф. д-р Вилма Стоянова - преподавател
  • доц. д-р Биляна Костова - преподавател