Медийните образи на кандидат-президентите на президентски избори 2016 – август и септември (първи етап)

Медийните образи на кандидат-президентите на президентски избори 2016 – август и септември (първи етап)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Петър Атанасов Константинов
Статус:
реализиран

Проектът проследява медийното отразяване на кандидат-президентските кампании в телевизионнни, онлайн и печатните медии чрез инструментите на функционалния анализ на посланията по време на политически кампании.
Целта на проекта е да приложи един от емпиричните подходи на социалните науки в независимо изследване на политическите кампании. Така се дава възможността на докторанти и студенти да развият традиция в емпирични изследвания, да участват в обработката и интерпретацията на данни и да представят резултатите от работата си в академични и популярни публикации и на публични форуми.


Постигнати резултати


1. Развитие на изследователската дейност на НБУ.


Екип:

  • Петър Константинов - докторант