Археология на суровините: химически и геоложки анализи

Археология на суровините: химически и геоложки анализи
Финансиране:
Външен

ФНИ

Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Боян Юлиев Думанов доц. д-р
Статус:
действащ

Основна задача на проекта е локализиране на древни и модерни (до края на XiX в.) находища на метали /предимно желязо и мед/ и каменни суровини в Етрополската планина, Мирковската котловина и северните склонове на Ихтиманска Средна гора /териториите на община Етрополе, Мирково, Пирдоп, Златица и Челопеч/.
Крайната цел на проекта е реконструкция на системата, практиката и последиците от древния, предмодерен и модерен металодобив и каменодобив в създаването на обществено-политически, културни и икономически структури, имащи отношение към формирането на културно-историческото наследство.