Участие в международна научна конференция на тема „Древняя и средневековая культура Балкан“ (Древната и среновековна култура на Балканите), организирана от Художествената академия и катедрата по Археология на Историческия институт на Санкт Петербургския държавен университет и запознаване с новопостъпили материали в Археологическия институт на РАН и Ермитажа, свързани с трако-скитските културни взаимоотношения

Участие в международна научна конференция на тема „Древняя и средневековая культура Балкан“ (Древната и среновековна култура на Балканите), организирана от Художествената академия и катедрата по Археология на Историческия институт на Санкт Петербургския държавен университет и запознаване с новопостъпили материали в Археологическия институт на РАН и Ермитажа, свързани с трако-скитските културни взаимоотношения
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Татяна Кирилова Шалганова доц. д-р
Статус:
реализиран

Участие с доклад на доц. д-р Татяна Шалганова в Международна научна конференция „Древняя и средневековая культура Балкан“, организирана от Научно-изследователския музей на Российската художествена академия, Българския културен институт, Фонд “Stichting Horizon”, Холандия, Държавния Санкт Петербургски университет, Фонд „Тракия“ , България.
Тема на доклада: „Появление зооморфного стиля во Фракии“
Целите на проекта са: 1. участието на преподавател на НБУ в международна научна конференция и в планирания за издаване сборник на конференцията; 2. научна обработка и запознаване с предмети от Скитско-сибирския фонд на Ермитажа;.
Отзвукът от участието в конференцията и от публикацията в сборника ще допринесът за поддържането на авторитета на НБУ като водещ научен център в изследването на тракийското изкуство и култура. Новите данни, събраният снимков материал, публикациите на конференцията обогатяват и обновяват курсовете към програмите на департамент Изкуствознание и история на културата (НАСМ 121 Изобразителният текст на мита; НАСМ 301 Зооморфният код в евразийската култура и др.).


Постигнати резултати


1. Публикация;
2. Описание и анализ на 30 скитски и тракийски артефакта от фондовете на Ермитажа;
3. Обогатяване на курсове на НБУ;
4. Поддържане и разширяване на контактите на НБУ с университети и изследователски центрове;


Екип:

  • доц. д-р Татяна Шалганова - преподавател