Участие в Международно студентско състезание по програмиране - 2016 г.

Участие в Международно студентско състезание по програмиране - 2016 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Николай Киров Киров доц. д-р
Статус:
реализиран

На 16-18 октомври в Букурещ се проведе 2015 регионално състезание за Югоизточна Европа (The 2015 Southeastern Europe Regional Contest - http://acm.ro/), етап от световното състезание по програмиране за студенти (ACM International Collegiate Programming Contest - http://icpc.baylor.edu/). Като университет, завоювал първо място на Републиканската студентска олимпиада по програмиранe (http://bcpc.eu) през м.май във Варна , наш дълг беше да представим България и НБУ на това състезание.
На състезанието участваха 91 студентски отбори от университети в 6 държави от Югоизточна Европа - България, Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Украйна. От България участваха 3 университета - НБУ, Американски университет в България и Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ с общо 4 отбора. Двата отбора на СУ се класираха на 12-то (5 задачи) и 59 –то (3 задачи) място, НБУ - на 58-мо (3 задачи) и на АУБ - на 67-мо (2 задачи) място.
Първите 3 места заеха украински отбори от: Lviv National University (8 задачи), Uzhgorod National University (7 задачи) и Taras Shevchenko National Univ. of Kyiv (6 задачи).


Екип:

  • доц. д-р Николай Киров - преподавател
  • Велислав Николов - преподавател
  • Станислав Иванов - студент
  • Соня Цолова - студент
  • Валери Цолов - студент