Школа състезателно програмиране - 2016 г.

Школа състезателно програмиране - 2016 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Николай Киров Киров доц. д-р
Статус:
реализиран

През 2016/2017 учебна година беше организирана школа Състезателно програмиране за изявени студенти от програмите на департамент Информатика. За двата семестъра бяха проведени 20 занятия и 6 състезания по програмиране. Беше създаден и поддържан сайт на школата: http://nikolay.kirov.be/2017/WCP
Три отбора на НБУ участваха във Второ междууниверситетско състезание по програмиране в НБУ, 1 април 2017 г. -­? http://nikolay.kirov.be/2017/MUC.html, като НБУ се класира на трето място от 7 участващи университети. Същите отбори участваха и в XXIX Републиканска студентска олимпиада по програмиране, 12-14 май 2017 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев“ -­? http://bcpc.eu/XXIX/, където НБУ се класира на трето място от 11 участващи български университети.


Постигнати резултати


1. Класиране на трето място във Второ междууниверситетско състезание по програмиране в НБУ и в в XXIX Републиканска студентска олимпиада по програмиране, 12-14 май 2017 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев“;
2. Привлечени нови участници в школата.


Екип:

  • доц. д-р Николай Киров - преподавател
  • проф. д-р Красимир Манев - преподавател
  • доц. д-р Ласко Ласков - преподавател
  • гл. ас. Емил Келеведжиев - преподавател
  • Велислав Николов - преподавател
  • Станислав Иванов - студент