PRIX EUROPA 2016 г. – един от най-престижните фестивали и форуми за документални, игрални филми, телевизия, радио и нови интерактивни медии в Европа

PRIX EUROPA 2016 г. – един от най-престижните фестивали и форуми за документални, игрални филми, телевизия, радио и нови интерактивни медии в Европа
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Юлия Кънчева Кънчева доц.
Статус:
реализиран

Участие на доц. Юлия Кънчева във фестилава PRIX EUROPA (Берлин, Германия) като член на международното жури в документалната категория за филми и различни ТВ документални форми (15 – 22 октомври 2016 г.).


Постигнати резултати


1. Повишаване качеството на лекциите и образованието на студентите от програмите на деп. “Кино, реклама и шоубизнес” чрез включване на актуална информация в областта на документалното кино и ТВ тенденции в учебното съдържание (филми и ТВ програми) и семинар в НБУ;
2. Разгласяване на участието на доц. Кънчева и номинация за награда на документалния филм "В огледалото";


Екип:

  • доц. Юлия Кънчева - преподавател