25 години департамент “Право”, НБУ

25 години департамент “Право”, НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Екатерина Иванова Михайлова проф. д-р
Статус:
реализиран

Събитието е национална конференция, посветена на 25-годишнината на департамент „Право“ на НБУ, с тематичен фокус върху правната наука и образование в контекста на liberal arts образованието. Събитието продължава традицията от предишните 2014 и 2015 г за провеждане на форуми, който да даде възможност за ежегодна научно-творческа проява на преподавателите от департамент „Право” на НБУ.
25-годишният юбилей ще даде възможност за равносметка на постиженията на департамент „Право“ на НБУ и неговото открояване от другите юридически факултети в другите университети в България.

14.12.2016 09:00
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „25 ГОДИНИ ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“, НБУ“
Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“ (09:00-13:00 часа) и Аула (13:00-18:00 часа)

Организатор:
департамент „Право”

Водещ на пленарните заседания:
проф. д-р Екатерина Михайлова

Модератори:
проф. д-р Екатерина Михайлова, доц. д-р Райна Николова, гл. ас. д-р Деяна Марчева

Участници:
преподаватели и студенти от департамент „Право“


Постигнати резултати


1. Осъществено междудепатаментно сътрудничество;
2. Междууниверситетско сътрудничество и междуинституционален диалог в областта на законодателството.


Екип:

  • проф. д-р Екатерина Михайлова - преподавател
  • доц. д-р Деяна Марчева - преподавател
  • проф. д-р Благой Видин - преподавател
  • проф. Райна Николова д.н. - преподавател