Провеждане на интервюта с научно-изследователска цел – със съвременни художници, куратори, галеристи и ръководители на културни институции във Виена, Австрия

Провеждане на интервюта с научно-изследователска цел – със съвременни художници, куратори, галеристи и ръководители на културни институции във Виена, Австрия
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Теодора Венцеславова Константинова
Статус:
реализиран

Провеждане на интервюта от докторант Теодора Константинова със съвременни български художници във Виена, австрийски куратори, галеристи и ръководители на културни институции (пряко съврзани с историята и настоящето на съвременното българско изкуство) в рамките на 10 дни през м. декември 2016 г. като част от научно-изследователската работа, свързана с темата на дисертационния й труд “Развитие на традицията в културните взаимоотношения между България и Австрия след 1989 година. Съвременно българско изкуство в чуждестранния художествен контекст”.


Постигнати резултати


1. Установяване на контакти между деп. “Изкуствознание и история на културата” и австрийски специалисти, институции в областта на изкуството и културни организации, включително и задълбочаване на взаимоотношенията с БКИ дом “Витгенщайн” и осъществяване на културно-исторически обмен;


Екип:

  • Теодора Константинова-Механджийска - докторант
  • доц. Боян Манчев д.н. - преподавател