СПРАВЕДЛИВОСТТА” – “Слепците” на Морис Метерлинк

СПРАВЕДЛИВОСТТА” – “Слепците” на Морис Метерлинк
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
реализиран

Реализация на театрален спектакъл “Слепците” на Морис Метерлинк с гост-режисьор от Турция Аднан Чевик със студенти от 4-та година на БП “Театър”. Гостуването е обвързано с календара на конкурса за нова пиеса на НБУ на тема “Справедливостта”.


Екип:

  • доц. Снежина Петрова - преподавател
  • Бояна Георгиева - студент
  • Веселина Бояджиева - студент
  • Даниел Гунчев - студент
  • Катерина Георгиева - студент
  • Лъчезар Дойнов - студент
  • Натали Йорданова - студент
  • Николай Марков - студент
  • Соня Ковчезлиева - студент
  • Християна Стоименова - студент