Поезията на разума” – изложба на Иван Кирков в Музей на НБУ

Поезията на разума” – изложба на Иван Кирков в Музей на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Валентина Иванова Ганева-Маразова доц. д-р
Статус:
реализиран

Подготовка и откриване на експозиция в Музея на НБУ с творби на Иван Кирков от частни колекции (15 декември 2016 г. – 30 април 2017 г.). Изложбата е посветена на 85-годишнината от рождението на художника Иван Кирков и в памет на проф. Богдан Богданов.


Постигнати резултати


1. Електронен и печатен каталог на изложбата;
2. Дарение от Емил Попов на скулптура на Иван Кирков за Музея на НБУ;
3. Включване на интерактивни форми в учебния процес за студенти от курсове HACB512 “Практика в музей – I част”, HACB546 “Практика в музей и галерия – I част”, HACB770 “Проект: Артмениджмънт на Ново и Съвременно изкуство”, HACBM306 “Стаж: Работа в музей и галерия”, HACBM152 “Проект: Въображаемият музей” , които участват в изпълнението на проекта;
4. Популяризиране на изложбата и повишаване на интереса към Музея на НБУ;


Екип:

  • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова - преподавател
  • проф. Иван Маразов д.н. - преподавател
  • доц. д-р Татяна Шалганова - преподавател
  • д-р Васил Марков - служител
  • Ели Николаева Тодорова - служител
  • Димо Георгиев - служител