КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ. II етап: Постоянно поддържанe интернет сайт Конкурс за нова пиеса на НБУ, активен PR и рекламни дейности по финализиране на Конкурса, провеждане на Лаборатория за пиеси с номинираните автори, връчване на наградаат на НБУ на първия автор, спечелил Конкурс за нова пиеса‘2016 и др. (ноември 2016 – март 2017 г.)

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ. II етап: Постоянно поддържанe интернет сайт Конкурс за нова пиеса на НБУ, активен PR и рекламни дейности по финализиране на Конкурса, провеждане на Лаборатория за пиеси с номинираните автори, връчване на наградаат на НБУ на първия автор, спечелил Конкурс за нова пиеса‘2016 и др. (ноември 2016 – март 2017 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Виолета Атанасова Дечева проф. д.н.
Статус:
реализиран

Етап II от създаване на конкурс за нова пиеса на НБУ с различни теми и дейности, свързани с популяризирането и утвърждаването му (активна реклама и популяризиране на предадените пиеси, лаборатория за пиеси с номинираните автори, кръгла маса, връчване на първата годишна награда).


Екип:

  • проф. Виолета Дечева д.н. - преподавател
  • гл. ас. д-р Георги Гочев - преподавател
  • проф. Михаил Неделчев - преподавател
  • проф. Пламен Дойнов д.н. - преподавател
  • проф. д-р Светла Христова - преподавател
  • доц. Снежина Петрова - преподавател
  • проф. д-р Христо Тодоров - преподавател