Америка в един ден (фотографска изложба) 15.12.2016 – 15.01.2017 г. – авторска изложба на проф. Людмил Христов

Америка в един ден (фотографска изложба) 15.12.2016 – 15.01.2017 г. – авторска изложба на проф. Людмил Христов
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Енчо Найденов Найденов доц. д-р
Статус:
реализиран

Изложба на проф. Людмил Христов (15 декември 2016 г. – 15 януари 2017 г.) в НБУ на фотоси от Бостън, представящ го като университетски град.


Екип:

  • доц. д-р Енчо Найденов - преподавател
  • проф. Людмил Христов - преподавател