Международен студентски филмов фестивал “НОВА ВЪЛНА” – четвърто издание

Международен студентски филмов фестивал “НОВА ВЪЛНА” – четвърто издание
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Людмил Йорданов Христов проф.
Статус:
реализиран

Организиране и провеждане на четвърто издание на международен студентски филмов фестивал “Нова вълна” (25 – 28 януари 2017 г.) в кино “Одеон”.


Екип:

  • проф. Людмил Христов - преподавател
  • Любомир Йончев - студент
  • проф. д-р Светла Христова - преподавател
  • доц. д-р Елизавета Боева - преподавател
  • доц. д-р Кристиян Постаджиян - преподавател
  • гл. ас. д-р Боян Кутевски - преподавател
  • гл. ас. д-р Севина Иванова - преподавател
  • Анастасия Ласкевич-Георгиева - студент
  • Николай Йорданов - студент
  • Аксения Росенова Янева - служител