ПОДПОМАГАНЕ ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ FOOD-3 “THE CHALLENGES FOR QUALITY AND SAFETY ALONG THE FOOD CHAIN” В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 23-25 Март 2017 г.

ПОДПОМАГАНЕ ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ FOOD-3 “THE CHALLENGES FOR QUALITY AND SAFETY ALONG THE FOOD CHAIN” В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 23-25 Март 2017 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Галина Христова Сачанска доц. д-р
Статус:
реализиран

Организиране и провеждане на трето издание на международна конференция FOOD-3 в НБУ (23-25 март 2017 г.). Съорганизатори са Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), Българско дружество по микробиология към Съюза на учените в България (БДМ/СУБ) и Института по микробиология “Акад. Стефан Ангелов” към БАН.


Екип:

  • доц. д-р Галина Сачанска - преподавател
  • проф. д-р Даниела Пиларска - преподавател
  • Елица Бонева - студент
  • Даяна Йорданова - студент
  • Екатерина Коева - студент
  • Елеонора-Петра Гацева - студент
  • Георги Лазаров - студент