Театрален спектакъл “Шега в две действия” от А. П. Чехов

Театрален спектакъл “Шега в две действия” от А. П. Чехов
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Вероника Василева Ханджиева
Статус:
реализиран

Реализация на и представяне на две драматургични творби - "Мечка" и "Предложение" на А. П. Чехов, съчетани в едно представление "Шега в две действия", което да се представи първоначално на сцената на Университетски театър в НБУ. Идеята за проекта е на студенти по актьорско майсторство към деп. "Театър".


Екип:

  • Вероника Ханджиева - студент
  • проф. д-р Ева Волицер - преподавател
  • доц. д-р Яна Дворецка - преподавател
  • доц. д-р Татяна Соколова - преподавател
  • Янита Даракова - студент
  • Павел Бояджиев - студент
  • Виктор Андреев - студент
  • Георги Батилов - студент