20 години бакалавърска програма “Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” – Албена: 29.04.2017 г.

20 години бакалавърска програма “Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” – Албена: 29.04.2017 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Николай Запринов Арабаджийски проф. д-р
Статус:
реализиран

Провеждане на официално събитие по случай 20 години бакалавърска програма “Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” – Албена, включващо 3 работни срещи с представители на хотелиерския бизнес в България и студенти, представители на френската образователна система и НБУ, френски партньори на БП “Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” – Албена и студенти и церемония за връчване на дипломи и награждаване на отличниците от випуск 2016 и коктейл (29 април 2017 г.).


Екип:

  • проф. д-р Николай Арабаджийски - преподавател
  • преп. Славянка Стамова - преподавател
  • Зорница Колева - служител
  • преп. Десислава Илиева - служител