Пътуваща изложба “Български архитектурен модернизъм от 1920-те, 1930-те и 1940-те години

Пътуваща изложба “Български архитектурен модернизъм от 1920-те, 1930-те и 1940-те години
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Теодор Петков Караколев
Статус:
реализиран

Пътуващата изложба „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те и 1940-те години“ представя достиженията на българската архитектура в периода между двете световни войни. Модерното движение в архитектурата навлиза директно в България през всички архитекти, които са завършили в чужбина, тъй като у нас архитектура все още не се преподава никъде. Част от по-известни, но и някои непознати образци от тази архитектура бяха представени в 30 табла – обществени, частни, индустриални и религиозни сгради, които бяха включени и в каталог към изложбата, който може да бъде намерен в „Центъра на книгата“ на НБУ.
Целта на изложбата бе да запознае широката публика с модернизма в архитектурата в годините преди Втората световна война. Освен с изложбените табла и каталога, съпътстващи събития към нея бяха образователни лекции и обиколки в градовете, в които изложбата гостува. През 2017 година тя бе представена във Варна, Бургас, Казанлък, Стара Загора, Пловдив и на две места в София и бе посетена от хиляди любителите на архитектурата от цялата страна.


Постигнати резултати


1. Популяризиране на стила на модернизма сред широката публика;
2. Каталог на изложбата.


Екип:

  • Теодор Караколев - студент
  • доц. д-р Ружа Маринска - преподавател
  • преп. Мариана Мелнишка - преподавател