XXII. Международна ранноесенна школа по семиотика “Семиотика и комуникации в дигиталната епоха

XXII. Международна ранноесенна школа по семиотика “Семиотика и комуникации в дигиталната епоха
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Кристиан Кръстинов Банков проф. д-р
Статус:
реализиран

Школите по семиотика са традиционно академично събитие на Нов български университет, датиращи почти от неговото създаване. Двадесет и второто издание на школата (3 - 10 септември 2017 г., гр. Созопол) беше посветено на семиотичните подходи за изследване на дигиталната култура и с участието на изтъкнати гост лектори от 5 страни, между които Италия, Дания, Словакия, Кипър и Гърция. На школата беше проведен и уъркшоп по augmented reality от италианския дигитален артист Мариано Екуици. Събитието събра в Созопол над 40 участника, с представители от 8 страни.Традиционно бе организиран докторски маратон, на който бяха представени и коментирани изследователските проекти на 4 докторанти.


Постигнати резултати


1. Интегриране на учебните материали в докторски курсове по семиотика в Moodle;
2. Привличане на чуждестранни участници;


Екип:

  • проф. д-р Кристиан Банков - преподавател
  • ас. Георги Цонев - преподавател
  • гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов - преподавател