Второ състезание по информатика за ученици и студенти

Второ състезание по информатика за ученици и студенти
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Петя Иванова Асенова доц. д-р
Статус:
реализиран

Провеждане на второ издание на състезанията по информатика за ученици и студенти: междууниверситетско състезание в присъствена и дистанционна форма (1 април 2017 г.), ученическо състезание и конкурс за ученически разработки по информатика в присъствена форма (22 април 2017 г.).


Екип:

  • доц. д-р Петя Асенова - преподавател
  • проф. д-р Красимир Манев - преподавател
  • доц. д-р Николай Киров - преподавател
  • гл. ас. д-р Стоян Боев - преподавател
  • гл. ас. д-р Марияна Райкова - преподавател
  • доц. д-р Мартин Иванов - преподавател
  • Велислав Николов - преподавател