Нагласи на мюсюлманите в България – II етап

Нагласи на мюсюлманите в България – II етап
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Евгения Любомирова Иванова проф. д.н.
Статус:
реализиран

На конференцията ще бъдат изнесени резултатите от представителното изследване „Нагласи на мюсюлманите в България - 2016“, осъществено от екип на НБУ и агенция „Алфа рисърч“ с финансовата помощ на НБУ и фондация „Конрад Аденауер“.
Освен учените от екипа, в нея ще участват и други специалисти, осъществили проекти с подобна проблематика, както и докторанти.
Изследването съдържа поредица от сравнителни индикатори, което позволява да се откроят съществени тенденции в мюсюлманските общости в България - на фона на драматичните събития в света и региона през изминалия период.
Изнасянето на резултатите ще формира яснота за процесите, които протичат в тези общности, и познание за нагласите им - във време на глобално напрежение, свързано с исляма, ислямизма и ислямофобията.


Постигнати резултати


1. Медийно отразяване;
2. Видеозапис от конференцията - http://www.youtube.com/watch?v=s_IMhVeJC-M


Екип:

  • доц. д-р Михаил Иванов - преподавател
  • доц. д-р Антоний Гълъбов - преподавател
  • Владислав Величков - студент
  • доц. д-р Михаил Иванов - преподавател
  • доц. д-р Соня Хинкова - преподавател