Стаж в стъкларска база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република на студенти от департамент “Изящни изкуства” (ателие художествено стъкло) - 2017 г.

Стаж в стъкларска база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република на студенти от департамент “Изящни изкуства” (ателие художествено стъкло) - 2017 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Константин Димитров Вълчев доц. д-р
Статус:
реализиран

Провеждане на практическа работа на 15 студенти в стъкларската база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република (22 май – 1 юни 2017 г.).


Екип:

  • доц. д-р Константин Вълчев - преподавател
  • Александра Велева - докторант