e-Leadership Training Accelerator

e-Leadership Training Accelerator
Финансиране:
Външен

Еразъм +

Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Валентина Веселинова Иванова гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Стратегическото партньорство има за цел да създаде ускорител за електронно лидерство(акроним eLead Speed), чрез който да се подобрят уменията на преподавателите да използват иновативни методи на преподаване и да съставят учебни програми за електронно лидерство, базирани на дигитални учебни материали и инструменти, включително OER, съвместно онлайн обучение и е-CF.
eLead Speed ще приложи самата концепция за електронно лидерство и ще ускори разпространението на иновативни образователни практики за електронно лидерство в ерата на е-лидерите - цифровата ера.
Проектът се основава на резултатите от няколко инициативи на ЕС и проекти като: Le@d3.0 Алианс за академични знания и инициативи на ЕС за умения за електронно лидерство.