ПРИТЧА ЗА САВСКАТА ЦАРИЦА

ПРИТЧА ЗА САВСКАТА ЦАРИЦА
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Мони Ешуа Алмалех проф. д.н.
Статус:
реализиран

Реализация на мултимедиен продукт – CD с електронна музика, разказ и интерпретация за любовта между Савската царица и цар Соломон с участие на преподаватели и студенти от деп. “Нова българистика”, деп. “Музика” и деп. “Кино, реклама и шоубизнес”.


Екип:

  • проф. Мони Алмалех д.н. - преподавател
  • проф. д-р Симо Лазаров - преподавател
  • доц. д-р Илия Кожухаров - преподавател