Участие в 13-ти Световен конгрес по семиотика в Каунас, Литва, 25-30 юни 2017 г. и стартиране на международно научно списание “Digital Age in Semiotics and Communication

Участие в 13-ти Световен конгрес по семиотика в Каунас, Литва, 25-30 юни 2017 г. и стартиране на международно научно списание “Digital Age in Semiotics and Communication
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Михаил Николаев Въжаров
Статус:
действащ

Участие на докторант от ЮИЕЦСИ в кръгла маса на тема “Digital Age in Semiotics and Communication” към 13-ти Световен конгрес по семиотика на Международната асоциация за семиотични изследвания в Каунас, Литва (26 – 30 юни 2017 г.).


Екип:

  • Михаил Въжаров - студент
  • Силвана Миленова - докторант
  • Ягодина Къртунова - докторант