CASB656 Практика “Лятна школа”, с.Варвара, обл. Бургас, 11 - 19.05.2013 г.

CASB656 Практика “Лятна школа”, с.Варвара, обл. Бургас, 11 - 19.05.2013 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Людмил Йорданов Христов проф.
Статус:
реализиран

Курс CASB656 Практика „Лятна школа“ е част от учебната програма за всички студенти от III курс на бакалавърска програма „Визуални изкуства“ – модул „Кино и телевизия“ – режисьори, оператори, монтажисти и се проведе в с. Варвара, обл. Бургас в периода 11-19 май 2013 г. Студентите имат възможност да реализират своя продукция по време на школата.

Целта на проекта е да разшири теоретичните познания на участниците с умения за използване на кинематографските изразни средства. По време на школата се оформят критерии за оценка на собствената и на чуждите видеопродукции.
Проектът спомага за изграждане на умения за реализация на филмова продукция (заснема се материал за най-малко 10 филма от игралния, документалния и рекламния жанрове) и работа в екип и е свързан пряко с една от приоритетните области на НБУ – развитие на изкуствата.


Постигнати резултати


1. Заснет материал от студентите за 14 игрални и 3 документални филма;
2. Изграждане на студентска филмова общност;


Екип:

  • проф. Людмил Христов - преподавател