Участие в 15-ти европейски конгрес по психология, Амстердам, Холандия, 11-14 юли, 2017 (15th European Congress of Psychology, Amsterdam, the Netherlands, 11-14 July, 2017)

Участие в 15-ти европейски конгрес по психология, Амстердам, Холандия, 11-14 юли, 2017 (15th European Congress of Psychology, Amsterdam, the Netherlands, 11-14 July, 2017)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Надя Христова Колчева гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Участие на гл. ас. д-р Надя Колчева в 15-ти европейски конгрес по психология, Амстердам, Холандия (11-14 юли 2017 г.) с постер на тема “Родителско отхвърляне в детството и дълготрайни последици в зряла възраст”.


Екип:

  • гл. ас. д-р Надя Колчева - преподавател
  • гл. ас. д-р Любомир Джалев - преподавател