Участие в научна конференция: “Съдилища, власт, публично право” – ICON-S 2017 Годишна Конференция, Копенхаген, 5-7 Юли 2017 г.

Участие в научна конференция: “Съдилища, власт, публично право” – ICON-S 2017 Годишна Конференция, Копенхаген, 5-7 Юли 2017 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Екатерина Иванова Михайлова проф. д-р
Статус:
реализиран

Участие на проф. д-р Екатерина Михайлова и гл. ас. д-р Деяна Марчева в ICON-S 2017 Годишна Конференция “Съдилища, власт, публично право”, организирана от Международното общество по публично право, Копенхаген, Дания, (5-7 Юли 2017 г.) с доклад на тема “Липсата на публичноправно понятие за авторитет в България (Защо продължава да се проваля реформата в българската съдебна система?)”.
Програма на конференцията: https://icon-society.org/previous-conferences/2017-conference/programme_2017/
Резюме на научния доклад „The Lack of Public Law Concept of Authority in Bulgaria (Why Does Bulgarian Judicial System Reform Continues To Fail“ на английски език
https://icon-society.org/wp-content/uploads/2017/06/ICON-S-Conference-2017-Programme.pdf стр.219


Постигнати резултати


1. Създаване на международни контакти с цел привличането им за участници на международната конференция по публично право в НБУ.


Екип:

  • проф. д-р Екатерина Михайлова - преподавател
  • доц. д-р Деяна Марчева - преподавател