Посещение на 57-мо Венецианско Биенале, Венеция, Италия” по повод 10 години от създаването на модул “Керамика” и модул “Сценография”, програма “Пластични изкуства” и департамент “Изящни изкуства” и департамент “Архитектура”

Посещение на 57-мо Венецианско Биенале, Венеция, Италия” по повод 10 години от създаването на модул “Керамика” и модул “Сценография”, програма “Пластични изкуства” и департамент “Изящни изкуства” и департамент “Архитектура”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Елена Георгиева Иванова доц.
Статус:
реализиран

“…Венецианското биенале е най-големият и най-значим форум за съвременно изкуство в света. Единственият, при който, наред с кураторската изложба, участват десетки страни от цял свят, представени не просто чрез присъствието на техни автори, а чрез отделни национални павилиони, курирани от специалисти от всяка конкретна държава. През 2017 г. надслова на биеналето е Viva Arte Viva - възглас, който посочва енергичната способност на съвременното изкуство да артикулира и коментира фундаментални теми, свързани със самото изкуство, с човешката природа, а и с множеството социални и политически проблеми, с които непрестанно се сблъскваме.”
Теодора Константинова и Радослав Механджийски за Венецианското Биенале пред artnovini.com

Посещението на 57-мото Биенале във Венеция на студентите от програма Архитектура, Сценография и Керамика, допринесе за престижа на Университета, за актуалността му в световен план, за връзките му на международно ниво и най-вече за ефективността на неговите студенти.


Постигнати резултати


1. Семинари в НБУ:
08.11.2017г “Стиловата разновидност в исторически план, открита в архитектурата на Венеция и представена в изкуството на Биеналето” - семинар, воден от доц. д-р Елена Иванова
09.11.2017г “Международни тенденции в съвременното изкуство”, семинар, воден от студенти включили се в проекта - Цветомира Борисова, Алина Папазова и Христина Радлова .


Екип:

  • доц. Елена Иванова - преподавател