Представяне на експериментални резултати в областта на микробиология на околната среда и микробиология на храните на VII-я FEMS Конгрес, Валенсия, Испания, Юли 2017

Представяне на експериментални резултати в областта на микробиология на околната среда и микробиология на храните на VII-я FEMS Конгрес, Валенсия, Испания, Юли 2017
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Галина Христова Сачанска доц. д-р
Статус:
реализиран

Участие на доц. д-р Галина Сачанска с 2 доклада “Microbial Diversity in Heavy Metal Polluted Soils Assesed via Culture-dependent Approach” и “Lactobacilli count and Biochemical Identification of Isolates in Top Yogurt Brands” в VII-я FEMS Конгрес, Валенсия, Испания, 9-13 юли 2017 г.


Екип:

  • доц. д-р Галина Сачанска - преподавател
  • Николай Димов - студент
  • Валерия Василева - студент
  • Александър Томов - студент