Юбилейна международна научна конференция на тема: “Десет години образование по сигурност в НБУ: Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда”

Юбилейна международна научна конференция на тема: “Десет години образование по сигурност в НБУ: Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Христо Василев Георгиев проф. д-р
Статус:
реализиран

По случай десетгодишнината от началото на обучението на студенти в Нов български университет по програми за сигурност, на 20 юни 2013 г. департамент „Национална и международна сигурност“ бе домакин на юбилейна международна научна конференция. Целта на конференцията бе да се създаде среда за провеждане на ползотворна дискусия, в която да се включат български и чуждестранни експерти от образованието, науката и практиката по широкообхватната и винаги актуална тематика на сигурността.
В работата на конференцията се включват над 120 участника, сред които представите на университети от Франция, Полша, Албания и Македония. Широко представителство имат и българските университети и изследователски институти, органите на централната и местна администрация, фирми от частния сектор, неправителствени организации, медии, докторанти и студенти от департамента.
Дискусиите по време на конференцията са се провели в рамките на четири тематични направления – Проблеми и перспективи пред политиките на сигурност в съвременната динамична среда; Стратегии за управление на риска в сигурността и отбраната; Политики, програми и практики за сигурност и обществен ред; Образование, изследвания, медии и сигурност.


Постигнати резултати


Сборник с материали от конференцията и осигуряване на онлайн достъп чрез публикуване на материалите на сайта на деп. “Национална и международна сигурност”


Екип:

  • проф. д-р Христо Георгиев - преподавател
  • проф. д-р Венелин Георгиев - преподавател
  • проф. Николай Радулов д.н. - преподавател
  • проф. д-р Ненко Дойков - преподавател
  • д-р Тихомир Стойчев - преподавател
  • Анна Христова Григорова - служител