Командировка за участие на арх. Дора Иванова като лектор в семинар “Разговори за българската култура ad hoc. Културно наследство в риск

Командировка за участие на арх. Дора Иванова като лектор в семинар “Разговори за българската култура ad hoc. Културно наследство в риск
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Наталия Цветанова Христова доц. д-р
Статус:
реализиран

На 30 май 2017 г. арх. Дора Иванова взе участие в семинара “Разговори за българската култура ad hoc. Културно наследство в риск” в НБУ с темата “Бузлуджа – шедьовър на безотговорността”.
Арх. Дора Иванова е магистър на Берлинския технически университет, архитект в DGI Bauwerk, Берлин. Ръководител на инициативата „Проект Бузлуджа“, целяща опазването на паметника.
Паметникът Бузлуджа е интересен монумент на архитектурната и инженерна мисъл, но, според авторката на проекта, и на безотговорността към тях.
Арх. Дора Иванова представи паметника в първоначалния му вид, както и съвременното му състояние на полуразрушен и опасен за посещение обект. Тя презентира своя проект за консервация и развитие на съхраненото от паметника в музей. Проектът предизвика сериозни дискусии, критични коментари и интересни предложения за неговото по-нататъшно развитие.
Отзвукът сред студентите след семинара беше много голям и дискусиите продължиха по време на лекциите.
Повдигането на темата в академичната среда на НБУ, по мнението на присъствалите колеги, е възможност за продължаване на разговорите, свързани с българското културно наследство в риск от годините на социализма, при задължителен съпоставителен план с практиките в други държави от Централна и Югоизточна Европа.


Постигнати резултати


1. Видеозапис от семинара:
https://www.youtube.com/watch?v=HSq3sKKQ1PM&feature=youtu.be


Екип:

  • доц. д-р Наталия Христова - преподавател