13-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика

13-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Петя Иванова Асенова доц. д-р
Статус:
реализиран

От 30 юни до 3 юли 2017 в курорта Албена се проведе 13-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика, организирана от Нов български университет, Университета по приложни науки – Германия и Университета на Бостън – САЩ.
59 участници от 5 страни изнесоха общо 33 доклада.
В конференцията взеха участие студенти и докторанти - 6 студенти и 3 докторанти от НБУ и 1 млад научен работник от Русия. На младите възпитаници бе дадена висока оценка.
Изнесените доклади са преминали предварителна селекция и ще бъдат издадени в сборник с ISSN. Докладите се публиуват на сайта на конференцията csecs.org.
Те се публикуват и индексират и на сайта на online библиотеката за Централна и Източна Европа https://www.ceeol.com/ с помощта на библиотеката на НБУ.


Екип:

 • доц. д-р Петя Асенова - преподавател
 • проф. Иван Ланджев д.н. - преподавател
 • проф. д-р Красимир Манев - преподавател
 • гл. ас. д-р Лъчезар Томов - преподавател
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов - докторант
 • гл. ас. д-р Марияна Райкова - преподавател
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова - преподавател
 • Пенко Иванов - докторант
 • гл. ас. д-р Стоян Боев - преподавател
 • доц. д-р Юлиана Пенева - преподавател
 • доц. д-р Станислав Иванов - преподавател
 • проф. Здравко Каракехайов д.н. - преподавател
 • проф. д-р Велина Славова - преподавател
 • проф. д-р Стоян Малешков - преподавател
 • ас. Златка Узунова - докторант
 • гл. ас. д-р Николай Милованов - преподавател
 • Делян Керемедчиев - преподавател
 • проф. д-р Георги Тупаров - преподавател
 • проф. д-р Марин Маринов - преподавател