Издаване на книга – 2ри том на “Къщите говорят” с работно заглавие “Къщите още говорят”

Издаване на книга – 2ри том на “Къщите говорят” с работно заглавие “Къщите още говорят”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Соня Александрова Алексиева доц. д-р
Статус:
действащ

Осъществяване на пътуване на Марияна Мелнишна и доц. д-р Александър Геров във връзка със заснемане на обектите и провеждане на разговори с обитателите на сградите, които ще бъдат включени във втория том на “Къщите говорят” с работно заглавие “Къщите още говорят”, в 10 града – Видин, Лом, Плевен, Ловеч, Троян, Трявна, Дряново, Стара Загора.


Екип:

  • доц. д-р Соня Алексиева - преподавател
  • преп. Мариана Мелнишка - преподавател
  • доц. д-р Александър Геров - преподавател
  • доц. д-р Ирена Емилова - преподавател
  • доц. д-р Наталия Христова - преподавател