Национален отворен форум “Следата’17”

Национален отворен форум “Следата’17”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Възкресия Вихърова Анастасова доц.
Статус:
реализиран

Осъществяване на четвъртото издание на Национален отворен форум “Следата” и посветено на 25-годишнината на НБУ и 20 випуска, завършили програма “Театър”, НБУ, което ще се проведе в ДНК на НДК, 5-11 юни 2017 г. с участие на студенти, alumni и преподавали от НБУ, Театрален колеж “Любен Гройс”, ЮЗУ Благоевград, Европейска академия за филм, театър и танц, Скопие, Париж, Есен, Ротердам (Македония).


Екип:

  • доц. Възкресия Вихърова - преподавател
  • проф. д-р Ева Волицер - преподавател
  • доц. д-р Ася Иванова - преподавател
  • доц. д-р Антоанета Петрова - преподавател
  • доц. Снежина Петрова - преподавател
  • проф. Виолета Дечева д.н. - преподавател
  • доц. д-р Калина Христова - преподавател
  • Димитър Живков Трифонов - служител
  • Боян Георгиев Панов - служител
  • Георги Тодоров Батилов - служител