САМОДИВА СИНЬО

САМОДИВА СИНЬО
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Възкресия Вихърова Анастасова доц. д-р
Статус:
действащ

Реализация на дипломно представление “СамоДива синьо” по текстове и режисура на студенти от деп. “Театър” и с участие на студент от деп. “Музика” и провеждане на отворени репетиции на 12 и 18 май 2017 г.


Екип:

  • доц. д-р Възкресия Вихърова - преподавател
  • Констанца Гецова - студент
  • Красимира Дуковска - студент