Отпускане на стипендии на изявени студенти за участие в Софийско бизнес училище 2017 г., което ще се проведе в периода 24.06. до 30.06.2017 г. в НБУ

Отпускане на стипендии на изявени студенти за участие в Софийско бизнес училище 2017 г., което ще се проведе в периода 24.06. до 30.06.2017 г. в НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Любомир Свиленов Стефанов гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Отпускане на 10 бр. стипендии за бакалаври, магистри и докторанти на НБУ за участие в петото издание на Софийското бизнес училище, което ще се проведе в НБУ, 24-30 юни 2017 г.


Екип:

  • гл. ас. д-р Любомир Стефанов - преподавател
  • гл. ас. д-р Мария Тумбева - служител