Петербургската художествена академия и българските художници” в Музея на НБУ

Петербургската художествена академия и българските художници” в Музея на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Валентина Иванова Ганева-Маразова доц. д-р
Статус:
реализиран

Организиране и откриване на изложба “Петербургската художествена академия и българските художници” в Музея на НБУ (8 юни – 30 октомври 2017 г.) с колекция от архивни фотографии от Музея на академията и творби на завършили там български художници като Станислав Доспевски, Марко Бехар, Димитър Остоич, Атанас Шаренков, Огнемир Киров, собственост на частни колекции и лични сбирки. В работата по подготовката на експозицията ще вземат участие и студенти и докторанти от НБУ.


Екип:

  • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова - преподавател
  • доц. д-р Татяна Шалганова - преподавател
  • проф. Иван Маразов д.н. - преподавател
  • Ели Николаева Тодорова - служител
  • Димо Георгиев - служител