Студентски проект: Дипломен концерт-държавен изпит по спеицланост поп и джаз пеене на Кристина Събева и Моника Ярабанова

Студентски проект: Дипломен концерт-държавен изпит по спеицланост поп и джаз пеене на Кристина Събева и Моника Ярабанова
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Етиен Херцел Леви доц.
Статус:
реализиран

Дипломен концерт на студенти от деп. “Музика” специалност поп и джаз пеене - Кристина Събева и Моника Ярабанова с ръководител доц. Етиен Леви, който ще се състои на 26 юни 2017 г. в Студио 5 от 19:00 ч.


Екип:

  • доц. Етиен Леви - преподавател
  • Моника Ярабанова - студент
  • Кристина Събева - студент