Участие в заседания на Управителния съвет на световното дружество по когнитивна наука – 39 Световна конференция по когнитивна наука – COGSCI2017 The 39th Annual Meeting of the Cognitive Science Society

Участие в заседания на Управителния съвет на световното дружество по когнитивна наука – 39 Световна конференция по когнитивна наука – COGSCI2017 The 39th Annual Meeting of the Cognitive Science Society
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Елена Петрова Андонова доц. д-р
Статус:
реализиран

Доц. д-р Елена Андонова участва като член в заседанията на Управителния съвет на световното дружество по когнитивна наука по време на 39-та Световна конференция по когнитивна наука, също на заседание на Европейския борд по когнитивна наука, както и в научната програма на конференцията по когнитивна наука от 25 до 29 юли 2017 г. в град Лондон, Великобритания. Заседанията на УС се провеждат преди и по време на годишната конференция, която е най-престижният международен форум в областта. Допълнително тя проведе срещи с учени с цел покана на международната лятна школа, организирана от НБУ. Проектът допринесе за престижа и бъдещото развитие на научните изследвания и контакти на Нов български университет, както и за финансирането на лятната школа.


Постигнати резултати


1. Засилване на престижа на НБУ в Световното дружество по когнитивна наука;
2. Осъществяване на контакти по време на заседанията и привличане на лектори към Школата по когнитивна наука и психология в НБУ за 2018 г.;
3. Семинар в НБУ за представяне на резултатите от участието в заседанията и конференцията


Екип:

  • доц. д-р Елена Андонова - преподавател