Участие в 39-та годишна конференция Cognitive Society CogSci 2017 London “Computational Foundations of Cognition” 26-29 юли 2017, Лондон, Великобритания

Участие в 39-та годишна конференция Cognitive Society CogSci 2017 London “Computational Foundations of Cognition” 26-29 юли 2017, Лондон, Великобритания
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Йорданка Василева Зафирова
Статус:
реализиран

Участие на 2 студенти от деп. “Когнитивна наука и психология” с постери на теми “Is red fire better than blue fire? Colored thermal words in a Stroop task”, “Pseudoneglect and development: Age-related spatial bias in bisection and drawing” и “Individual Differences in Spontaneous Analogical Problem-Solving: The Reflective Mind Account” в 39-та годишна конференция Cognitive Society CogSci 2017 в Лондон, Великобритания (26 – 29 юли 2017 г.).


Екип:

  • Йорданка Зафирова - студент
  • Слави Славов - студент