Участие в международна конференция: CEPE/ETHICOMP 2017 Values in Emerging Science and Technology, University of Turin, Italy, June 5-8 2017. В конференцията ще участва гл. ас. д-р Деница Георгиева Топчийска, преподавател в Департамент “Право” на НБУ

Участие в международна конференция: CEPE/ETHICOMP 2017 Values in Emerging Science and Technology, University of Turin, Italy, June 5-8 2017. В конференцията ще участва гл. ас. д-р Деница Георгиева Топчийска, преподавател в Департамент “Право” на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Деница Георгиева Топчийска доц. д-р
Статус:
реализиран

От 5 до 8 юли 2017 г. в Университета на Торино, Италия се проведе Международната конференция CEPE/ETHICOMP 2017 "Values in Emerging Science and Technology". На конференцията бяха представени изследвания, свързани с философските, правните, професионалните и практическите аспекти на технологичната етика. В нея взеха участие представители на академичната общност и бизнеса от Европа, Азия и Америка. На конференцията представи своя доклад на тема "Върховенството на правото и защитата на личните данни в ЕС" доц. д-р Деница Топчийска от Департамент "Право" на НБУ.


Постигнати резултати


1. Докладът от конференцията е публикуван от Orbit Journal на https://www.orbit-rri.org/ojs/index.php/orbit/article/view/16/23
2. Материали от конференцията са използвани в следните курсове:
o LAWN100 Обща теория на правото
o LAWN101 Упражнения по Обща теория на правото
o CITB503 Правни и етични аспекти в ИТ
o NETB476 Правни аспекти на информационното общество
o MITM129 Правни проблеми на проектната дейност и информационното общество


Екип:

  • доц. д-р Деница Топчийска - преподавател